Image: ARROW DOWN

Tại sao nên chọn các hệ thống máy đo CONTOUR®?

Chúng tôi cam kết cung cấp các hệ thống máy đo dễ sử dụng và đã được chứng minh cho kết quả đo chính xác, để mang lại cho những người mắc bệnh tiểu đường thông tin chính xác nhằm đưa ra quyết định đúng đắn về căn bệnh của họ.

Thông tin chính xác hơn để giúp bạn ra quyết định đúng đắn hơ

Danh mục sản phẩm máy đo CONTOUR®PLUS đã được chứng minh cho kết quả chính xác ở mức độ cao* và dễ sử dụng. Để xem tổng quan, vui lòng chuyển đến mục SẢN PHẨM trên trang web này.

Thông qua các máy đo của mình, Ascensia Diabetes Care muốn mang đến cho bạn hai điều. Điều thứ nhất, các kết quả có độ chính xác cao ‐ để giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn hơn nhằm quản lý căn bệnh tiểu đường. Thứ hai, chúng tôi muốn bạn nhận thông tin bạn cần một cách đơn giản nhất có thể, tức là sử dụng công nghệ để làm ra các máy đo giúp cho việc xét nghiệm trở nên dễ dàng hơn và phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Máy đo CONTOUR® hiển thị số đo lượng đường trong máu theo đơn vị đo tiêu chuẩn ở quốc gia của bạn (mmol/l và mg/dl).

*Các hệ thống máy đo *CONTOUR®PLUS vượt lên các yêu cầu về độ chính xác trong ISO 15197:2013, trong đó quy định 95% giá trị đường đo được cần nằm trong phạm vi ±0,83 mmol/L giá trị đo được trung bình của quy trình đo tham chiếu cho nồng độ đường <5,55 mmol/L hoặc trong phạm vi ±15% cho nồng độ đường ≥5,55 mmol/L.*

Mua ngay