Que thử đường huyết CONTOUR®PLUS

Tương thích với máy đo lượng đường trong máu CONTOUR®PLUS.

  • Chỉ cần một cỡ mẫu nhỏ 0,6 µl
  • Second-Chance® sampling cho phép bạn có 30 giây để thêm máu vào cùng một que thử nếu mẫu đầu tiên không đủ với máy đo CONTOUR®PLUS.
  • Tất cả các hệ thống theo dõi lượng đường trong máu CONTOUR®PLUS đã được chứng minh là đáp ứng mọi yêu cầu của ISO 15197:20131

Lợi ích của que thử CONTOUR®PLUS

Test in three simple steps

Cần lượng máu nhỏ

Que thử của bạn được thiết kế để dễ dàng "hút" máu vào phần đầu lấy mẫu. Chỉ cần một cỡ mẫu nhỏ 0,6 µl.

Second-Chance Sampling

Second-Chance® Sampling

Second-Chance® sampling cho phép bạn có 30 giây để thêm máu vào cùng một que thử nếu mẫu đầu tiên không đủ với máy đo CONTOUR®PLUS.

Unaffected by common interfering substances

Không bị ảnh hưởng bởi các chất gây nhiễu thông thường

Que thử CONTOUR®PLUS cho kết quả không bị ảnh hưởng bởi nhiều chất gây nhiễu thông thường vốn có trong máu (như cholesterol hoặc hemoglobin) và xuất hiện do các liệu pháp điều trị như paracetamol hoặc ibuprofen và các chất khác.2,3

Tương thích với

Máy đo lượng đường trong máu CONTOUR®PLUS ELITE

Máy đo lượng đường trong máu CONTOUR®PLUS

Liên hệ chúng tôi

Bạn có muốn biết thêm về một trong những sản phẩm của chúng tôi không? Truy cập trang liên hệ chúng tôi.

1. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems—requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2013.
2. McEnroe RJ, et al. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition. EP7-A2, vol 25, no 27. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.
3. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. Journal of Diabetes Science and Technology. 2013;7(5):1386-1399.

Mua ngay